• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om tilbud

Skjemautfylling

Henvendelsesskjema til samtaletilbud for barn og unge

Informasjon om tilbud

Henvendelsesskjema til samtale for barn og unge 


Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi (Værnesregionen)


Har du omsorg for et barn mellom 7-12 år som har plager etter skremmende hendelser?
Eksempler på slike hendelser kan være: Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold, fysisk mishandling eller lignende. Psykologene for barn og unge i Værnesregionen tilbyr behandling av psykiske helseplager etter skremmende hendelser hos barn mellom 7 og 12 år. Vi tilbyr oppfølging til barn sammen med omsorgsperson for hjelp til håndtering av plager knyttet til traumatiserende hendelser. Behandlingen forutsetter at en omsorgsperson kan og vil delta aktivt.

 
Psykisk helseteam for unge: UP-team Stjørdal 5.-10. trinn.


UP-Team er et tverrfaglig og tverretatlig behandlingsteam bestående av psykologtjenesten og behandlere fra andre enheter i Sektor forebygging og mestring. Teamet har tilknyttet lege og psykomotorisk fysioterapeut.  Det gis tilbud om kortvarig fokusert behandling i form av individuelle samtaler. Behandling gis ved Stjørdal helsestasjon på tirsdager. Tilbudet følger skoleruta og har stengt i ferier og skolens fridager. Målgruppen er barn og unge fra 5.-10. trinn som har milde til moderate psykiske plager og som har behov for oppfølging utover det som tilbys i skolehelsetjenesten og hos fastlege, men som ikke gir rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. 


Vi holder til i 1.etasje på Stjørdal helsestasjon i Breidablikkveien 5.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader