• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tillatelse til legging av ledning/ eller anlegg i kommunal gategrunn

Informasjon

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER VEGLOVA § 32 TIL Å LEGGE LEDNING OG/ELLER ANLEGG I KOMMUNAL GATEGRUNN VED, UNDER, LANGS ELLER NÆRMERE OFFENTLIG VEG ENN 3 METER FRA VEGKANTDette skal legges ved på siste fane:

  • situasjonsplan 1:1000 eller 1:1500 som viser planlagte arbeider.
  • ledningstverrsnitt vei.
  • opplysninger om eksisterende ledningsanlegg.
  • eventuell fullmakt for søknad på vegne av ledningseier.Utdrag av lovbestemmelser for varsel om tilknytningsplikt

Lov om vegar (veglova)

§ 32


Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

I Generelle bestemmelser

§ 1. Formål

§ 2. Virkeområde

§ 3. Definisjoner

II Tillatelse til ledningsarbeid

§ 4. Søknad om tillatelse

§ 5. Vilkår fortillatelse etter veglova § 32.

§ 6. Bortfall av tillatelsen

III Planlegging og gjennomføring

§ 7. Forhåndsbefaring

§ 8. Arbeidsvarsling

§ 9. Forholdet til eksisterende ledningsanlegg

§ 10. Faste målepunkter i veg

§ 11. Krav til entreprenør som utfører arbeidet på vegne av ledningseier

§ 12. Ferdigmelding

§ 13. Kontroll og godkjenning

§ 14. Innmåling av ledningstrasé

IV Kostnadsansvar og garanti

§ 15. Vegmyndighetens tiltak på veg

§ 16. Ledningseiers økonomiske ansvar

§ 17. Ledningseiers erstatningsansvar  

§ 18. Deknng av kostnader for søknadsbehandling mv.

§ 18a. Krav til istandsetting av vegen etter ledningsarbeid

§ 18b. Vederlag for bruk av anleggsgrunn mv.

V Særskilte bestemmelser

§ 19. Dispensasjon

§ 20. Sanksjoner

§ 21. Klage

§ 22. Utfyllende retningslinjer

VI Ikrafttreden

§ 23. Ikrafttreden
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader