• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering

Informasjon


Tilskudd til utredning og prosjektering

Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.


Hvor mye kan du få?

Du kan få inntil 20 000 kroner i tilskudd til utredning og inntil 20 000 kroner i tilskudd til prosjektering.


Tilskudd til utredning

Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.


Tilskudd til prosjektering

Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si arkitekthonorar eller liknende.

Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utbedring skal utføres av fagkyndig.


Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Tilskudd gis til personer som har nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen.


Et godt råd før du engasjerer fagkyndig

Når du skal velge arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg  med å planlegge tilpassing av boligen din, er det greit å avklare følgende før en inngår avtale, særlig hvis arbeidene er omfattende:

 • om fagpersonen har erfaring med å planlegge tilpassing til spesielt behov
 • om fagpersonen har noen referanseprosjekter å vise til
 • avklare omfanget av både utredning og prosjektering
 • avklare kostnader for både utredning og prosjektering
 • avklare evt. begrensninger og varsler eventuelt avvik
 • avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanlig at arkitekten/fagpersonen lager en oppdragsbekreftelse. Den skal vise hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget, og skal angi de foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget.


Vedlegg

Funksjonsrapport fra ergoterapeut må lastes opp og vedlegges søknaden.Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader