• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Leie av bygg i Håmmårsbukta

Informasjon

Håmmårsbukta friluftsområde er ett stort friområde i Stjørdal kommune, lokalisert på Skatval ikke langt fra Steinvikholmen slott.

Du kan lese mere om friluftsområdet her

Håmmårsbukta friluftsområde er en av kommunens seks statlige sikret friluftsområder. Det betyr at staten via Miljødirektoratet har bidratt til kjøp av området under forutsetning at området brukes til og tilrettelegges som friluftsområde. Ordningen krever at en del retningslinjer som sikrer intensjonen følges.

Byggene som kan leies er underjordiske lager, såkalte stoller. Lagrenes størrelse er i underkant av 200 m2.

Hvilket av lagrene/ plassering på bygg i området du/dere ønsker å leie, kan du føre opp som ønske 1 til 3 i søknaden.  Nummer på byggene finner du på vedlagte kart.

De som kan søke om leie er organiserte lag og foreninger (frivilligheten).

Leiekritereier:
• Leieperiode 4 år
• Leiepris 600 Kr/ mnd. Eks strøm.
• Oppstart av leieperiode 1 nov – med noe forbehold om at pågående utbedringer av EL-tilsynsrapport er ferdig.
• Ingen privat lagring eller fremleie tillatt.
• Ingen lagring eller privatiserende aktivitet utenfor bygget.
• Ingen tiltak utenfor/ i friområdet tillatt


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader