• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bekymringsmelding - barnevern

Informasjon og veiledning

Etter at skjemaet er påbegynt, lagres utfylte opplysninger kun i 1 døgn. Dette pga. personsensitiv informasjon.

Ta kontakt med mottak i barneverntjenesten og drøft hvis du:

 • opplever at et barn/ungdom ikke har det bra
 • er bekymret for at barn ikke får dekket sine behov for omsorg, trygghet, mat eller stell
 • er bekymret for at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • er bekymret for at foreldre har rusproblemer/psykiske problemer
 • er bekymret for at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • er sterkt bekymret for barnet ditt

Bekymringen kan drøftes anonymt. Offentlig melder må alltid levere skriftlig melding.

Avvergeplikt, meldeplikt og taushetsplikt

Alle borgere har en plikt til å avverge nærmere angitt straffbare handlinger, blant annet familievold og seksuelle overgrep (straffeloven § 196). Avvergeplikten gjelder kun når det er mulig å avverge den straffbare handlingen.

Avvergeplikten opphever alle typer taushetsplikt, og gjelder derfor også ansatte med yrkesmessig taushetsplikt.

Plikten til å avverge inntrer når man holder det for mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil bli begått/fortsette. Det kreves altså kun sannsynlighetsovervekt, ikke sikker kunnskap, før avvergeplikten inntrer.

Avvergeplikten er en personligplikt. Det er ikke nok å ha «meldt fra» til foreksempel overordnede eller annen instans dersom disse ikke gjør tilstrekkelig for å avverge forbrytelsene. Avvergeplikten kan også oppfylles ved å melde ifra til politi, om man mistenker straffbare forhold.

Brudd på avvergeplikten straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Det er også straffbart å medvirke til brudd på avvergeplikten, for eksempel ved å overtale noen til å ikke melde fra til politiet.

Det gjelder også for alle en personlig meldeplikt til barnevernet (barnevernloven § 6-4). Meldeplikten opphever alle typer taushetsplikt, med unntak av for prester (og advokater). Prester er derfor den eneste kirkelige yrkesgruppen som ikke har meldeplikt til barnevernet.

Fortsatt noe som er uklart?

Ring barneverntjenesten for drøfting eller for å gjøre avtale på tlf. 74 83 35 00.

Etter kl 15.00 på hverdager kontaktes, i saker som ikke kan vente, Barnevernvakta på tlf. 902 87 037

Vi mottar ikke bekymringsmelding på e-post av hensyn til personvernet.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader