• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Avfyring av pyroshow/ scenefyrverkeri

Informasjon

Vilkår:


•Ansvarshavende er ansvarlig for avfyringen og oppryddingen etterpå.
•Ansvarshavende må medbringe mobiltelefon under avfyringen.
•Det forutsettes at den ansvarlige har tilstrekkelig kompetanse for avfyring av innendørs fyrverkeri og at nødvendige sikkerhetsvurderinger er foretatt, herunder avstand til publikum og brennbart materiale.
•Det skal kun benyttes godkjent innendørs fyrverkeri.
•Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetstiltakene og sikkerhetsrutiner før arrangementet starter.
•Ved avfyringsstedet skal det være utplassert nødvendig slokkeutstyr.
•Mellom opprigg og avfyring av fyrverkeriet skal effektene være forsvarlig sikret.
•Etter at fyrverkeriet er avfyrt må ansvarlig forsikre seg om at dette er slokket. Restene av fyrverkeriet skal håndteres forsvarlig.

Tillatelsen forutsetter at det er innhentet godkjenning fra bygningseier/grunneier og aksept fra brannvernleder.

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:


- Dokumentasjon for gjennomført kurs/opplæring i bruk av innendørs fyrverkeri
- Risikovurdering
- Branntekniske tegninger og tegning/skisse over den planlagte avfyringen i lokalet
- Tillatelse fra bygnings-/grunneier

Du kan legge ved dokumenter til søknaden i elektronisk form og/eller du kan ettersende papirdokumenter via vanlig post.

Hvis du ønsker å ettersende eventuelle vedlegg via post, må du påføre referansenummeret du får oppgitt når skjemaet er sendt inn.

Postadresse:

Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal

Tlf: 74833850
E-post: brann@stjordal.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader