• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Fakkeltog

Informasjon

Vilkår ved fakkeltog:


•Gjennomføring av arrangementet forutsetter godkjenning fra andre aktuelle instanser
•Før toget starter, må det informeres om nødvendig avstand mellom fakler og personer
•Toget, og stillestående folkemengde, må ha god avstand til bygninger
•Det må benyttes fakler som er minst mulig gnistdannende
•Faklene må ikke benyttes ved sterk vind
•Ved avslutning av arrangementet må faklene slukkes fullstendig og oppsamles forsvarlig (i ubrennbart fat e.l.)
•Det forutsettes at arrangementet blir gjennomført på en sikker måte, jf. Forskrift om brannforebygging §3 Generelle krav til aktsomhet

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§3


•Sikkerhetsansvarlig må medbringe mobiltelefon under arrangementet

Vi ber om at det utvises ekstra varsomhet ved fakkeltog som går gjennom områder med tett trehusbebyggelse.

Hvis du ønsker å ettersende eventuelle vedlegg via post, må du påføre referansenummeret du får oppgitt når skjemaet er sendt inn.

Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal

Tlf: 74833850
E-post: forebyggende@stjordal.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader