• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstjenester

Informasjon

Postadresse: Forvaltningskontoret  Værnesregionen

Postboks 133, 7501 Stjørdal

Tlf: 400 31 166

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 13, Stjørdal


På den siste siden/fanen kan du legge ved legeerklæringen som vedlegg, om du har mottatt det fra legen din.


Til søkere av helse – og omsorgstjenester

Alle søknader blir behandlet individuelt, i henhold til lov og forskrift.

Saksgang

Din søknad på helse-og omsorgstjenestrer  blir mottatt og behandlet av forvaltningskontoret i Værnesregionen. Du får svar på søknaden innen fire uker. Forvaltningskontoret skal sørge for at dine behov blir tilstrekkelig utredet, at din rettssikkerhet blir ivaretatt og at saksbehandlingen ivaretar dine personvernhensyn.

Når søknaden er ferdigbehandlet fattes det et skriftelig vedtak. Vedtaket beskriver hvilken tjeneste som tildeles, og begrunnelse for tildeling eller avslag.

Samtykke og taushetsplikt

Alle ansatte har taushetsplikt. Det er kun de personene som skal hjelpe deg, som får tilgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Bare dersom du gir samtykke til det kan informasjon gis til andre.

Egenbetaling

Dersom det søkes om tjenester som kommunen krever betaling for, vil det bli innhentet nødvendige opplysninger om din/ og eventuelt din ektefelle, registrerte partner/samboers inntekt fra ligningskontoret og NAV.

Innsynsrett

Gjennom innsynsrett i din journal kan du følge med på om du har de tjenestene du trenger og beskrives i vedtaket. Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som blir lagret om deg.

Klagerett

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker etter at vedtaket er mottatt.

IPLOS

Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir innhentet etter en egen standard og sendt til et lovbestemt helseregister (IPLOS). I registeret kan ingen kjenne igjen deg eller opplysningene om deg. Dette fordi verken fødselsnummer, navn eller adresse sendes ut av kommunen. Fødselsnummeret ditt er erstattet av et tilfeldig nummer.
En del av de innhentede opplysningene vil bli brukt i statistikk, som blant annet danner grunnlag for videre planlegging av tjenestene. Ingen personer kan gjenkjennes i denne statistikken, fordi alle opplysninger som kan føre til gjenkjennelse er fjernet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader