• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Rapport fra tilsyn i fosterhjem

Informasjon

Etter at skjemaet er påbegynt, lagres utfylte opplysninger kun i 1 døgn. Dette pga. personsensitiv informasjon.

Dette sier lovverket om formålet med tilsynsoppdraget:

Fosterhjemsforskriften §8 sier at: «Formålet med tilsyn er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp». §9 pålegger også tilsynspersonen å utarbeide en rapport etter hvert besøk.


Skriving av rapport:

  • Tilsynsrapporten skal inneholde en vurdering av barnets situasjon og barnets synspunkter.
  • Alle punkter i rapporten skal være fylt ut. Begrunn hvorfor tema evt. ikke er tatt opp.
  • Skill tydelig på hvor ulike utsagn, uttalelser eller vurderinger kommer fra (fosterforeldre, barnet, deg).

Dersom tilsynsrapporten ikke inneholder tilsynspersonens vurdering av forholdene som fremgår overfor, er ikke forskriftens krav til rapportens innhold oppfylt, og bostedskommunen skal dermed ikke godkjenne rapporten. Se pkt. 2.1.7 og 6.3 i veilederen.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader