• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste

Informasjon om pedagogisk psykologisk tjeneste

Kontaktinformasjon

Telefon: 74833500

Enhetsleder:


Teamleder barnehage:


Teamleder skole:PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal.

Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.


PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage- og skolealder. 
 
PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Vårt arbeid består i systemarbeid og organisasjonsutvikling gjennom forum for støttepedagoger, spes.ped.forum, deltagelse i ulike tverrfaglige team, og forelesninger.

For å få bistand av oss må det sendes en henvisning. Skole, barnehage, foresatte/foreldre og andre instanser kan henvise. PPT kan be henviser om ytterligere informasjon før saken registreres.

PPT i Værnesregionen er organisert i to team:

  • Barnehageteam
  • Skoleteam

PPT er en lovpålagt kommunal tjeneste som er hjemlet i Lov om Grunnskole og videregående opplæring og lov om barnehager


Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133. 7501 Stjørdal

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, 7501 Stjørdal

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader